Курс містить практичні та залікові роботи для розробників тестових завдань