Доступні курси

Шановні судді!

Національною школою суддів України, спільно з українсько–канадським проектом «Освіта суддів – для економічного розвитку» розроблено дистанційний курс «Управління залою судового засідання». Створюючи  навчальний курс, судді та науковці ставили за мету як обмінятись досвідом з більш досвідченими колегами, так і поділитись своїми знаннями з тими, хто має відносно незначний стаж роботи на посаді судді. В листопаді– грудні 2016 року курс успішно апробований суддями загальних судів. Сертифікат Національної школи суддів України отримали 89 суддів.

Як уникнути переживання першого судового засідання? Як навчитись бути готовим до різних несподіванок у судовому засіданні? Як реагувати на некваліфіковану поведінку представників сторін та присутність засобів масової інформації? На ці та багато інших питань, які виникають у професійній діяльності судді , Ви знайдете відповідь на курсі дистанційного навчання «Управління залою судового засідання». 

«Шановні слухачі!

Пропонуємо Вашій увазі дистанційний навчальний курс для суддів «Управління часом в суддівській діяльності», розроблений Національною школою суддів України, спільно з українсько–канадським проектом «Освіта суддів – для економічного розвитку». До створення матеріалів курсу були залучені досвідченні судді та науковці.

Під час навчання ми допоможемо Вам оволодіти новими методами і техніками ефективного управління часом (тайм-менеджменту). Ви ознайомитесь з основами тайм-менеджменту, навчитеся визначати «поглиначів Вашого часу» та боротись з ними, оволодієте основними методами раціонального використання часу, для підвищення ефективності роботи, набудете практичних навичок визначення цілей та їх досягнення, навчитеся планувати робочий час судді та делегувати повноваження.»


Національна школа суддів України запрошує спеціалістів із забезпечення зв’язків зі ЗМІ (прес-секретарів) судів і відповідальних за зв’язки з ЗМІ працівників апаратів судів взяти участь у дистанційному навчальному курсі “Комунікації в судовій діяльності”.

Реєстрація слухачів та їх зарахування розпочнеться з 9.00 год. 14 березня і триватиме до 18.00 год. 23 березня 2017 року.


Курс розроблений у  межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду Канади. Його метою є здобуття практичних навичок суддями загальної юрисдикції щодо забезпечення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (Конвенція) на стадії судового розгляду у цивільних справах. Зокрема, приділяється найбільша увага практичній спрямованості курсу, а також актуальності висвітлених у курсі питань. Даний курс є результатом спільних напрацювань суддів, які застосовують у своїй професійній діяльності практику Європейського суду з прав людини, а також інших експертів у сфері захисту прав людини. У курс включено найбільш важливі для загальних суддів питання у цивільних справах з огляду на окремі положення Конвенції та Протоколів до неї, відповідно до чого й було побудовано зміст курсу. Курс складається з 8 занять, загальною тривалістю 4 тижні.

Курс розроблений у  межах проекту Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україніза фінансової підтримки Уряду Канади. Його метою є здобуття практичних навичок суддями загальної юрисдикції щодо забезпечення прав, гарантованих Конвенцією на стадії досудового розслідування у кримінальних справах. Велика увага приділяється практичній спрямованості курсу, а також актуальності висвітлених у курсі питань. У курс включено найбільш важливі у кримінальних справах для загальних суддів питання окремих положень Конвенції та Протоколів до неї, з огляду на що відповідно й було побудовано зміст курсу. Курс складається з 7 занять, загальною тривалістю 4 тижні.

Цей курс розроблений у  межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Уряду Канади для суддів адміністративної юрисдикції та є результатом спільних напрацювань суддів адміністративних судів та експертів Проекту в сфері Конвенції та практики ЄСПЛ. Курс охоплює питання, які даватимуть загальне уявлення щодо історії й передумов створення Конвенції та її мети, місця Конвенції в правовій системі України, принципів, якими керується Суд при тлумаченні Конвенції та розгляді справ. У курсі на практичних прикладах демонструватиметься обсяг та зміст певних вибраних прав, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, які, на думку розробників (здебільшого суддів), є найактуальнішими для застосування національними судами. Курс складається з 9 занять, загальною тривалістю 4 тижні.

Курс розроблений у  межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україніза фінансової підтримки Уряду Канади. Його метою є здобуття практичних навичок суддями загальної юрисдикції щодо забезпечення прав, гарантованих Конвенцією на стадії судового розгляду у кримінальних справах. Зокрема, приділяється найбільша увага ролі і завданню судді у забезпеченні справедливого судового розгляду. Велика увага також приділяється практичній спрямованості курсу, а також актуальності висвітлених у курсі питань. Даний курс розроблено саме для суддів загальної юрисдикції та є результатом спільних напрацювань суддів-практиків судів загальної юрисдикції, які є експертами у сфері практики ЄСПЛ, а також іншими експертами в сфері Конвенції та практики ЄСПЛ. У курс включено найбільш важливі для загальних суддів питання у кримінальних справах з огляду на окремі положення Конвенції та Протоколів до неї, з огляду на що відповідно й було побудовано зміст курсу. Курс складається з 8 занять, загальною тривалістю 4 тижні.

Національна школа суддів України запрошує суддів взяти участь у дистанційному курсі «Суддівська етика. Доброчесність судді».

Цей дистанційний курс для суддів, розроблений фахівцями НШСУ спільно із експертами та співробітниками Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя».

Дистанційний курс надасть змогу:

 • навчатися у зручному режимі, опрацьовуючи доступні для завантаження міні-лекції та презентації;
 • вирішувати етичні дилеми та знаходити порушення основних принципів суддівської етики;
 • уникати ситуацій, які можуть у майбутньому призвести до порушення Кодексу суддівської етики;
 • виконувати ситуативні завдання, створені на підставі реальних історій;
 • спілкуватися з колегами, обговорюючи актуальні проблеми у форумі «Нарадча кімната»;
 • використовувати переваги дистанційної форми навчання.

Особам, які успішно завершили курс, буде видано Сертифікат НШСУ.

Курс розпочнеться 13 лютого 2017 року і буде тривати по 13 березня 2017 року.

За додатковою інформацією звертайтесь за тел. +38 (050) 9711499 (Тамара Олексіївна)

До уваги керівників апаратів судів та їх заступників!

Національною школою суддів України, спільно з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» розроблено дистанційний навчальний курсу «Судове адміністрування» для керівників апаратів судів та їх заступників. До розробки матеріалів курсу були залучені представники Державної судової адміністрації України, керівники апаратів судів та їх заступники, судді, спеціалісти з комунікацій та інші фахівці.

Реєстрація слухачів та їх зарахування на дистанційний курс розпочнеться

з 9 год. 00 хв. 23 січня 2017 року.

Ви будете мати змогу:

 • використовувати переваги дистанційної форми навчання - навчатися у зручному режимі, опрацьовуючи доступні для завантаження міні-лекції та презентації PowerPoint;
 • оволодіти знаннями, вміннями та навичками для забезпечення ефективної роботи керівника апарату суду.

Ви  опануєте матеріали курсу:

модуль 1. Введення у професію керівника апарату суду

модуль 2. Ресурси, бюджет, фінансування

модуль 3. Управління документованою інформацією в суді

модуль 4. Управління інформаційними ресурсами

модуль 5. Управління  персоналом

модуль 6. Зв’язки із громадськістю

модуль 7. Управління часом та стратегічне планування

 • виконувати ситуативні завдання, створені на підставі реальних історій;
 • спілкуватися на форумі з колегами, обговорюючи актуальні проблеми, та отримувати консультації  викладачів з тематики модулів та виконання практичних завдань;
 • користуватися словником термінів, які будуть корисні судовим адміністраторам.

Слухачам, які успішно завершать курс, буде видано Сертифікат НШСУ.

Початок навчання  6 лютого 2017 року.

УВАГА! Реєстрація на курс буде припинена після набору перших 60 осіб.

За додатковою інформацією звертайтесь за тел. (044)597-09-35 (Жанна Володимирівна Дмітрієва, адміністратор курсу), на електронну адресу: aparat@nsj.gov.ua.

 


Новини сайту

Фото Адміністратор НШСУ
Успіхи та вдосконалення дистанційної підготовки суддів
Адміністратор НШСУ - середа, 3 лютий 2016, 18:11
 

Дистанційний курс “Суддівська етика” був розроблений фахівцями Національної школи суддів України спільно з експертами проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Справедливе правосуддя” в рамках домовленостей про співробітництво у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для ...
Читати далі
(337 слів)
Фото Адміністратор НШСУ
Дистанційна підготовка суддів набирає обертів
Адміністратор НШСУ - середа, 3 лютий 2016, 18:09
 

21 січня 2016 року група розробників дистанційного курсу для суддів “Суддівська етика, в яку входять працівники Національної школи суддів України, судді–викладачі, адміністратори та модератори, у черговий раз зібралася за підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “...

Читати далі
(169 слів)